Møte 07. jun.. 2023 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 3/23:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 7. juni 2023
Unntatt offentlighet

PHD-U 10/23:
Endelig opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Vebjørn Holen Seljestad
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 11/23:
Endelig opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 12/23:
Endelig opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap, Remi Skytterstad Pedersen (stillingsnummer 3730)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 13/23:
Endelig opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Lovisa Bergmann
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 14/23:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Søren Mosgaard Andreasen
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 15/23:
Fremdriftsrapportering for 2022 - instituttrapporter etter gjennomførte forskersamtaler med ph.d.-kandidatene

PHD-U 16/23:
Mentorordning for kandidater på ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap ved HSL-fakultetet

PHD-U 17/23:
Møtedatoer i ph.d.-utvalget høsten 2023

Til stede på møtet:

Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Antonio Fábregas (MEDL)
Gry Paulgaard (VARA)