Møte 28. sep.. 2017 kl. 09:15 – 12:00

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PHD-U 16/17:
Referat og meldinger til møte i ph.d.-utvalget 28.09.2017
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 17/17:
Oppretting av emnet GEN-8001 Take Control of yoir PhD Journey: From (P)reflection to Publishing (2 stp)

PHD-U 18/17:
Evaluering av SVF-8054 Vitenskapsteori - Rapport fra ekstern evalueringskomite og den videre prosessen

PHD-U 19/17:
Innspill til revidering av HSL-fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskrift (andre del)

PHD-U 20/17:
Fremdriftsrapportering 2016 - Instituttrapportene
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Mayvi Johansen (AN)
Turid Moldenæs (LEDER)
Bengt-Ove Andreassen (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kurt Henrik Dalmo (VARA)
Nils Aarsæther (VARA)