Møte 08. okt.. 2019 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til ph.d.-utvalget 8. oktober 2019 Last ned Møteinnkalling til ph.d.-utvalget 8. oktober 2019
Møteprotokoll ph.d.-utvalget 8. oktober 2019 Last ned Møteprotokoll ph.d.-utvalget 8. oktober 2019


Behandlinger:


OS 5/19:
Referat og meldinger til møte i ph.d.-utvalget 8. oktober 2019

OS 6/19:
Saker behandlet på fullmakt av prodekan i perioden 160619-270919
Unntatt offentlighet

OS 7/19:
Oversikt innleverte avhandlinger og disputaser per september 2019
Unntatt offentlighet

PHD-U 16/19:
Emneevaluering av SVF-8049 Vitenskapelig forskningskommunikasjon, våren 2019

PHD-U 17/19:
Fullført opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap - Randolf D. Mariano
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 18/19:
Bedømmelse av avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 19/19:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Mayvi Johansen (AN)
Nina Norum Anda (AN)
Ann Therese Lotherington (LEDER)
Ann Karin Tobiassen (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Gry Paulgaard (VARA)
Bodil Severinsen Olsvik (VARA)