Møte 19. apr.. 2023 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/23:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 19. april 2023
Unntatt offentlighet

PHD-U 4/23:
Bedømmelse av avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 5/23:
Bedømmelse av avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.) i samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 6/23:
Endelig opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Libbie Katsev
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 7/23:
Evaluering av emnet SVF-8066 Introduction to scientific approaches and theoretical State of the Art to child welfare, social work and social

PHD-U 8/23:
Tildeling av overgangsstipend våren 2023
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 9/23:
Forslag om reviderte utfyllende bestemmelser til endringer i forskrift om ph.d.-gradene ved UiT

Til stede på møtet:

Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Vetle Lars Wisløff Sandring (MEDL)
Antonio Fábregas (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)