Møte 23. feb.. 2021 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling - Ph.d.-utvalget 23. februar 2021 Last ned Møteinnkalling - Ph.d.-utvalget 23. februar 2021
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/21:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 23. februar 2021
Unntatt offentlighet

PHD-U 1/21:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2021 og vår 2022

PHD-U 2/21:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 3/21:
Bedømmelse for dr.philos.-graden i samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 4/21:
Evaluering av emnet SVH-8001 Research dissemination

PHD-U 5/21:
Evaluering av emnet SVH-8004 Social Inequality in Health

Til stede på møtet:

Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Stine Meier Didriksen (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kristine Bentzen (VARA)
Gry Paulgaard (VARA)