Møte 07. des.. 2021 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PHD-U 19/21:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 7. desember 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 20/21:
Emneevaluering av SVF-8054 Theory of Science

PHD-U 21/21:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 22/21:
Bedømmelse av avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 23/21:
Søknad om opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap - Katrine Rugeldal, UMAK/UM
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 24/21:
Diskusjonssak om ph.d.-utvalgets sammensetning, myndighet og oppgaver

Til stede på møtet:

Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kristine Bentzen (VARA)