Møte 15. jun.. 2022 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 3/22:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 15. juni 2022
Unntatt offentlighet

PHD-U 9/22:
Fremdriftsrapportering for 2021 - instituttrapporter etter gjennomførte forskersamtaler med ph.d.-studentene
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 10/22:
Ekstraordinær innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet våren 2023

PHD-U 11/22:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap med revidert prosjekt
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 12/22:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap med revidert prosjekt
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 13/22:
Søknad om opptak til ph.d-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Henriette Lauvhaug Nybakke
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 14/22:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Stine Agnete Ingebrigtsen
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 15/22:
Forslag til endringer i forskrift om graden ph.d. ved UiT på høring

PHD-U 16/22:
Oppnevning av eksamenskommisjoner for ph.d.-emner ved HSL-fakultetet våren 2022

PHD-U 17/22:
Møtedatoer i Ph.d.-utvalget høsten 2022

Til stede på møtet:

Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Vetle Lars Wisløff Sandring (MEDL)
Nina Smedseng (MEDL)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)