Møte 13. des.. 2018 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling ph.d.-utvalget HSL-fak 13. desember 2018 Last ned Møteinnkalling ph.d.-utvalget HSL-fak 13. desember 2018
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 6/18:
Referat og meldinger

PHD-U 9/18:
Emneevaluering av SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling, høsten 2018

PHD-U 10/18:
Gjennomgang og kontroll med ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 11/18:
Justert håndbok for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - versjon desember 2018

PHD-U 12/18:
Møtedatoer for ph.d.-utvalget våren 2019

Til stede på møtet:

Hilde-Gunn Frantzen (AN)
Mayvi Johansen (AN)
Ann Therese Lotherington (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Olav Skare (SEKR)