Møte 12. jun.. 2018 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 4/18:
Referat og meldinger

PHD-U 6/18:
Framdriftsrapportering 2017 - Instutttrapportene
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Nina Norum Anda (AN)
Marie-Theres Federhofer (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kurt Henrik Dalmo (VARA)