Møte 13. feb.. 2018 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Innkalling til møte i ph.d.-utvalget Last ned Innkalling til møte i ph.d.-utvalget
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/18:
Referat og meldinger

PHD-U 1/18:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2018/vår 2019

PHD-U 2/18:
Revidering av Håndbok - Ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 3/18:
Innspill til høring om revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved UiT

PHD-U 4/18:
Møtedatoer i ph.d.-utvalget ved HSL-fakultetet våren 2018

Til stede på møtet:

Synnøve Thomassen Andersen (AN)
Marie-Theres Federhofer (LEDER)
Evelyn Eriksen (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Olav Skare (SEKR)