Møte 06. des.. 2023 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 5/23:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 6. desember 2023
Unntatt offentlighet

PHD-U 25/23:
Tildeling av utenlandsstipend og reisestøtte til ph.d.-kandidater for 2024
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 26/23:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 27/23:
Emneevaluering av emnet HIF-8040 Constructicography: Advanced Topics in Construction Grammar

PHD-U 28/23:
Opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap - Enrique Molins
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 29/23:
Møtedatoer i ph.d.-utvalget våren 2024

Til stede på møtet:

Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Marie-Theres Federhofer (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Vetle Lars Wisløff Sandring (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)
Rita Sørly (VARA)