Møte 06. okt.. 2020 kl. 09:15 – 10:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Ph.d.-utvalget 6. oktober 2020 Last ned Møteinnkalling Ph.d.-utvalget 6. oktober 2020
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 4/20:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 6. oktober 2020
Unntatt offentlighet

PHD-U 13/20:
Tildeling av overgangsstipend høst 2020
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 14/20:
Emneevaluering KVI-8001 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis, våren 2020

PHD-U 15/20:
Evaluering av emnet SVF-8038 Research Ethics

PHD-U 16/20:
Evaluering av emnet SVF-8065 (Visual) Narratives and Anthropological Knowledge

Til stede på møtet:

Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Mayvi Johansen (AN)
Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Øyvind Stokke (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Ann Karin Tobiassen (VARA)
Kristine Bentzen (VARA)
Gry Paulgaard (VARA)