Møte 06. apr.. 2021 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/21:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 6. april 2021
Unntatt offentlighet

PHD-U 6/21:
Tildeling av overgangsstipend vår 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 7/21:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 8/21:
Heving av opptaksavtale ***** ***** ***** *****
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 9/21:
Studieprogramrapport 2020 - Ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

Til stede på møtet:

Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Mayvi Johansen (AN)
Stine Meier Didriksen (FO)
Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Øyvind Stokke (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Ann Karin Tobiassen (VARA)
Kristine Bentzen (VARA)
Robert Myrvang (VARA)