Møte 12. feb. 2019 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/19:
Referat og meldinger

PHD-U 1/19:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2019/vår 2020

PHD-U 2/19:
Evaluering av SVF-8054 Theory of Science høst 2018

PHD-U 3/19:
Felles rutine og veileder for midveisevaluering for ph.d.-studenter ved HSL-fak

Tilstede på møtet:

Nina Norum Anda (AN)
Ann Therese Lotherington (LEDER)
Kurt Henrik Dalmo (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kristine Bentzen (VARA)