Møte 09. jun.. 2020 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll ph.d.-utvalget 9. juni 2020 Last ned Møteprotokoll ph.d.-utvalget 9. juni 2020


Behandlinger:


OS 3/20:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 9. juni 2020
Unntatt offentlighet

PHD-U 8/20:
Framdriftsrapportering for 2019 - instituttrapporter etter gjennomførte forskersamtaler med ph.d.-studentene
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 9/20:
Søknad om opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap - Kristina L. Lofnes
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 10/20:
Evaluering av emnet ARK-8003 Academic texts and argumentation V20

PHD-U 11/20:
Tema til seminar for veiledere høst 2020

PHD-U 12/20:
Møtedatoer for ph.d.-utvalget høsten 2020

Til stede på møtet:

Hilde-Gunn Frantzen (AN)
Mayvi Johansen (AN)
Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Bodil Severinsen Olsvik (VARA)