Møte 12. okt.. 2022 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 4/22:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 12. oktober 2022
Unntatt offentlighet

PHD-U 18/22:
Inntakskvaliteten i ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 19/22:
Tildeling av overgangsstipend høsten 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 20/22:
Oppnevning av eksamenskommisjoner for ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høsten 2022

PHD-U 21/22:
Evaluering av emnet SVF-8040 Kvalitativ forskning
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Antonio Fábregas (MEDL)
Nina Smedseng (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)