Møte 28. feb.. 2024 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/24:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 28. februar 2024
Unntatt offentlighet

PHD-U 1/24:
Opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap med revidert prosjektbeskrivelse
Unntatt offentlighet

PHD-U 2/24:
Revidert søknad om utenlandsstipend i 2024
Unntatt offentlighet

PHD-U 3/24:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2024 og vår 2025

PHD-U 4/24:
Forslag til utviklingsplan for ph.d.-studiet i humaniora og samfunnsvitenskap 2024-2027

Til stede på møtet:

Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Lena Fjellvang Osima (MEDL)
Mats J. Hoel (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)