Møte 02. apr.. 2019 kl. 10:30 – 11:30

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/19:
Referat og meldinger

PHD-U 4/19:
Kvalitetssikringsrapport 2018 - ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 5/19:
Oppnevning av bedømmelseskomite for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap - Kanako Uzawa

Til stede på møtet:

Ann Therese Lotherington (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Kurt Henrik Dalmo (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kristine Bentzen (VARA)