Møte 29. nov.. 2023 kl. 08:30 – 09:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PHD-U 24/23:
Tvungen avslutning av ph.d.-studiene grunnet brudd på pliktene etter doktorgradsavtalen
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Vetle Lars Wisløff Sandring (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)