Møte 01. jun.. 2021 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 3/21:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 1. juni 2021
Unntatt offentlighet

PHD-U 10/21:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Ida Soltvedt Hvinden
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 11/21:
Ekstraordinær innmelding av ph.d.-emne ved HSL-fakultetet våren 2022

PHD-U 12/21:
Evaluering av emnet SVH-8002 Forskningsformidling

PHD-U 13/21:
Evaluering av emnet GEN-8001 Take control of your PhD journey

PHD-U 14/21:
Fremdriftsrapportering for 2020 - instituttrapporter etter gjennomførte forskersamtaler med ph.d.-studentene
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet


Til stede på møtet:

Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Olav Skare (SEKR)
Ann Karin Tobiassen (VARA)
Kristine Bentzen (VARA)
Robert Myrvang (VARA)