Møte 05. jun.. 2024 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


PHD-U 9/24:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 5. juni 2024
Unntatt offentlighet

PHD-U 10/24:
Gjennomgang av den periodiske evalueringen av ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 11/24:
Foreslått utviklingsplan for ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 12/24:
HSL-fakultetets fellesemne i forskningsetikk

PHD-U 13/24:
Fremdriftsrapportering for 2023 - instituttrapporter etter gjennomførte forskersamtaler med ph.d.-kandidatene
Unntatt offentlighet

PHD-U 14/24:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Kristoffer Østnes
Unntatt offentlighet

PHD-U 15/24:
Opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet

PHD-U 16/24:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet

PHD-U 17/24:
Møtedatoer i ph.d.-utvalget høsten 2024

PHD-U 18/24:
Diskusjonssak - psykososiale utfordringer og tiltak for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

Til stede på møtet: