Møte 06. sep.. 2023 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 4/23:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 6. september 2023
Unntatt offentlighet

PHD-U 18/23:
Bedømmelse av avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 19/23:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 20/23:
Endelig opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Èva Cosette-Laneville (NFR-stipendiat)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 21/23:
Trekk av emnet SVH-8002 Forskningsformidling fra emnetilbudet ved HSL-fakultetet våren 2024

PHD-U 22/23:
Evaluering av ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap studieåret 2022/2023

PHD-U 23/23:
Innføring av mentorordning for nye doktorgradskandidater på ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

Til stede på møtet:

Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Vetle Lars Wisløff Sandring (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)