Møte 26. okt.. 2021 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 4/21:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 26. oktober 2021
Unntatt offentlighet

OS 5/21:
Revidering av utfyllende retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid ved HSL-fakultetet

PHD-U 16/21:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 17/21:
Revidering av utfyllende regler for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 18/21:
Tildeling av utenlandsstipend for 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Hilde-Gunn Frantzen (AN)
Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Mayvi Johansen (AN)
Synnøve Thomassen Andersen (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Kristine Bentzen (VARA)
Gry Paulgaard (VARA)