Møte 26. okt. 2021 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


OS 4/21:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 26. oktober 2021
Unntatt offentlighet

OS 5/21:
Revidering av utfyllende retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid ved HSL-fakultetet

PHD-U 16/21:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet

PHD-U 17/21:
Revidering av utfyllende regler for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

PHD-U 18/21:
Tildeling av utenlandsstipend for 2022
Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet: