Møte 23. feb.. 2022 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/22:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 23. februar 2022
Unntatt offentlighet

PHD-U 1/22:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 2/22:
Bedømmelse av avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 3/22:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2022 og vår 2023

PHD-U 4/22:
Evaluering av ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Studieprogramrapport 2021

PHD-U 5/22:
Evaluering av emnet SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data - innføring i NVivo - høsten 2021

PHD-U 6/22:
Møtedatoer i Ph.d.-utvalget våren 2022

Til stede på møtet:

Ann Karin Tobiassen (AN)
Lena Cecilie Bogstrand (AN)
Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)