Møte 13. des.. 2017 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PHD-U 21/17:
Referat og meldinger til møte i ph.d.-utvalget 13.12.2017
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 22/17:
***** ***** ***** ***** *****
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 23/17:
Revidering av håndbok ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap

Til stede på møtet:

Nina Norum Anda (AN)
Olav Skare (AN)
Turid Moldenæs (LEDER)
Bengt-Ove Andreassen (MEDL)
Evelyn Eriksen (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)
Nils Aarsæther (VARA)
Kristine Bentzen (VARA)