Møte 21. apr.. 2020 kl. 09:15 – 10:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/20:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 21. april 2020
Unntatt offentlighet

PHD-U 5/20:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 6/20:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 7/20:
Studieprogramrapport 2019 - Ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap

Til stede på møtet:

Ann Therese Lotherington (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Øyvind Stokke (MEDL)
Brynhild Granås (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Ann Karin Tobiassen (VARA)