Møte 17. apr.. 2024 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/24:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 17. april 2024
Unntatt offentlighet

PHD-U 5/24:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 6/24:
Opptak til ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap - Karoline Jørgensen (st.nr. 7046)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 7/24:
Opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Signe Groot Terkelsen (st.nr. 7041)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Lena Fjellvang Osima (MEDL)
Mats J. Hoel (MEDL)
Gry Paulgaard (VARA)
Unn-Doris Karlsen Bæck (VARA)