Møte 15. feb.. 2023 kl. 09:15 – 11:30

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling ph.d.-utvalget 15.02.2023. Last ned Møteinnkalling ph.d.-utvalget 15.02.2023.
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/23:
Referat og meldinger - ph.d.-utvalgets møte 15. februar 2023
Unntatt offentlighet

PHD-U 1/23:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2023 og vår 2024

PHD-U 2/23:
Tildeling av utenlandsstipend for 2023
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 3/23:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Mayvi Johansen (AN)
Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Vetle Lars Wisløff Sandring (MEDL)
Antonio Fábregas (MEDL)
Nina Smedseng (MEDL)
Lena Cecilie Bogstrand (SEKR)