Møte 07. des.. 2022 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Digitalt møte i Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 5/22:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 7. desember 2022
Unntatt offentlighet

PHD-U 22/22:
Forslag til justerte maler for prosjektskisse og prosjektbeskrivelse

PHD-U 23/22:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Aleksandr Orlov
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 24/22:
Søknad om opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap - Natalia Nikolaevna Logvinova
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 25/22:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 26/22:
Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

PHD-U 27/22:
Oppnevning av bedømmelseskomite for dr.philos.-graden i samfunnsvitenskap - Tina Gerdts-Andresen

PHD-U 28/22:
Emneevaluering SVF-8054 Theory of Science

PHD-U 29/22:
Gjennomgang av kriteriene for tildeling av overgangsstipend

PHD-U 30/22:
Møtedatoer i Ph.d.-utvalget våren 2023

Til stede på møtet:

Trine Kvidal-Røvik (LEDER)
Mariann Solberg (MEDL)
Charlotte Damm (MEDL)
Antonio Fábregas (MEDL)
Nina Smedseng (MEDL)
Mayvi Johansen (SEKR)