Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida.

Spørsmål om studiet
Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Rådgiver- koordinator lektorutdanning trinn 8-13, realfag


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Førsteamanuensis / Leder av Maskinlæringsgruppa


Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som anvender fysiske metoder. Som fysikklektor skal du lære ungdom å undersøke og forstå naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, bruk av matematiske verktøy og eksperimentelt utstyr, og de vitenskapelige metodene som brukes i forskning på naturen og utvikling av teknologi. I tillegg får du god trening i moderne metoder for å løse fysiske problemer med datamaskiner.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
MAT-1001 Kalkulus 1
2.semester (vår)
FYS-1050 Fysikk for ingeniører
MAT-1004 Lineær algebra
MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst)
FYS-1001 Mekanikk

MAT-1003 Kalkulus 3
4. semester (vår)
FYS-1002 Elektromagnetisme
PFF-1016 Praksis år 2
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
5. semester (høst)
FYS-2015 Bachelor's thesis in physics (fordypningsoppgave)
PFF-2001 Praksis år 3
PFF-2020 Undervisningsledelse og ledelse av læringsprosesser
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 1(5 stp)
6. semester (vår)
FYS-2000 Kvantemekanikk
FYS-2xxx
MAT/STA-2xxx
7.semester (høst)
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk
FYS-2xxx/3xxx
FYS-2xxx/KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3001 Praksis år 4
PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2
9. semester (høst)
FYS/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
PFF-3102 Naturfagdidaktikk eller FYS/MAT/STA-3xxx
FYS-3907 Masteroppgave i fysikk ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
FYS-3907 Masteropgave i fysikk ved lektorutdanninga (30 av 40 stp)
Foreløpig ikke tilgjengelig