Studieretning:

Datamaskinsystemer

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Datamaskinsystemer

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du interesse for teknologi og data? Ønsker du å være med å påvirke framtidas teknologiske utvikling? Dette framtidsrettede og kreative studiet gir deg kunnskapen du trenger for å skape fremtidens teknologi og løse viktige samfunnsutfordringer!

Spørsmål om studiet

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Marianne Iversen

Rådgiver


Informasjon om semesterstart


Kunnskap om datamaskinsystemer og datateknologi er nødvendig for å utvikle framtida.

Studiet er praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer. Sentrale fagområder i studiet er:

 • distribuerte systemer
 • kunstig intelligens
 • maskinlæring
 • søkemotor-teknologi
 • datasikkerhet
 • nettsky
 • tingenes internett (IoT)
 • app- og spillutvikling

Studiet inneholder en kombinasjon av programmering, realfag, og teknologiske fag. Du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering før du starter på studiet. Studiet gir deg mulighet til å velge egne fag etter interesse, og å reise på utveksling. På det femte og siste året på studiet avslutter man med en skriftlig masteroppgave.

Datamaskinsystemer er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Helseteknologi og Cybersikkerhet.

Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du får også kunnskap om matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for hvordan man instruerer og programmerer en datamaskin til å løse ulike problemer.

Studiet lærer deg om kryptografi og datasikkerhetsutfordringer samt tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse. Man skal kunne forstå bruken av informatikkfaglige teknologiers konsekvenser for globale, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Etter fullført studie skal man kunne tilegne seg teknologiens utvikling, ved bruk av matematikk, informatikk og naturvitenskap. En skal kunne utforme og gjennomføre eksperimenter, samt analysere og tolke data. På studiet lærer du å jobbe selvstendig med et problem over lengre tid, og å skrive en faglig rapport.

Et studie i informatikk gir deg forståelse for fagets utvikling og anvendelse i samspill med teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, i sammenheng med blant annet uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet. Du vil få erfaring med å samarbeide effektivt i team og med kollegaer.

Med en sivilingeniørgrad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Utdanningen gir en solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter.

Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
eller
Godkjent valgfag / ingeniørfag
4. sem (vår)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
5. sem (høst)
Godkjent valgfag
Mulighet for utvekslingsopphold
6. sem (vår)
Mulighet for utvekslingsopphold
7. sem (høst)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
8. sem (vår)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
9. sem (høst)
Spesialisering i informatikk (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag / ingeniørfag
10. sem (vår)

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2021: 20

Tidligere poenggrenser

 • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: Alle*. Førstegangsvitnemål: Alle*
 • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: 57,7. Førstegangsvitnemål: 46,5
 • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: 47,5. Førstegangsvitnemål: 47,2

* I 2020 kom alle kvalifiserte søkere inn på grunn av tildeling av ekstra studieplasser på grunn av Covid-19

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

 • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
 • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing
Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Andre studier du kanskje vil like

...
Kunstig intelligens, sivilingeniør - master

Kan vi bruke kunstig intellingens til å løse teknologiske utfordringer? Ved UiT kan du studere maski...

...
Computer Science - master

The program is taught in English and highly practical and experimental, where the students learn to ...

...
Informatikk - bachelor

Bachelor i informatikk er kreativt, praktisk og forskningsnært. Teknologien styrer alt rundt oss, væ...

...
Informatikk, sivilingeniør - master

Sivilingeniør i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet, helseteknologi og ...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du