Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Matematikk er en viktig del av vår kulturhistorie, både som eget fag og som redskap innenfor en rekke andre fagområder.

Spørsmål om studiet
Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Rådgiver- koordinator lektorutdanning trinn 8-13, realfag


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Førsteamanuensis / Leder av Maskinlæringsgruppa


Med ei utdanning innen matematikk eller statistikk fordyper du deg i stoff som blir brukt i en rekke andre vitenskaper og næringsveier. Som lektor i matematikk kan du inspirere skoleelever til å jobbe med datasikkerhet eller klimamodellering, til å utvikle statistiske metoder for miljø- eller helseforskning, eller til selv å velge yrker innen utdanning.

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering (biologi og fysikk fag 2)
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og biologisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT-1001 Kalkulus 1
2. semester (vår)
FYS-1050 Fysikk for ingeniører (fysikk fag 2)
STA-1001 Statisitikk og sannsynlighet (biologi fag 2)
KJE-1002 Organisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT-1004 Lineær algebra
MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst)
BIO-1105 Innføring i biologi (biologi fag 2)
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi (kjemi fag 2)
FYS-1001 Mekanikk (fysikk fag 2)
FIL-0700/FIL-0702 (fysikk fag 2 )
KJE-1001 Introdukjson til kjemi og biologisk kjemi (biologi fag 2)
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering (kjemi fag 2)
MAT-1003 Kalkulus 3 (fysikk og biologi fag 2)
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (fag 2)
4. semester (vår)
MBI-1002 15 stp (biologi fag 2)
FYS-1002 Elektromagnetisme (fysikk fag 2)
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk (kjemi fag 2)
BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (biologi fag 2)
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet (kjemi og fysikk fag 2)
MAT-2xxx (biologi og kjemi fag 2)
FYS-1003 Grunnkurs i eksperiementell fysikk (fysikk fag 2
5.semester (høst)
MAT-2001 Prosjektoppgave i matematikk (fordypningsoppgave)
PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser (10 stp)
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 1 (5 stp)
PFF-2001 Praksis år 3
6. semester (vår)
BIO-2002 Zoofysiologi (biologi fag 2)
FYS-2000 Kvantemekanikk (fysikk fag 2)
KJE-2003 Introduction to analytical chemistry (kjemi fag 2)
FIL-0700/FIL-0702 (biologi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
MAT/STA - 2xxx (biologi og kjemi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
7. semester (høst)
BIO-1xxx (biologi fag 2)
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk (fysikk fag 2)
FIL-0700/FIL-0702 Examen philosophicum (kjemi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1(biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (fysikk fag 2)
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller FYS-0001 Brukerkurs i fysikk (biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk (kjemi fag 2)
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3001 Praksis år 4
PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2
9. semester (høst)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodemne 2xxx/3xxx (eller emne i fag 2 -2xxx/3xxx)
PFF-3101 Matematikkdidaktikk eller MAT/STA-3xxx (eller emne i fag 2 BIO/FYS/KJE-3xxx)
Masteroppgave i matematikk ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10.semester (vår)
MAT-3907 Masteroppgave i matematikk ved lektorutdanninga (30 av 40 stp)
Foreløpig ikke tilgjengelig