Studieretning:

Helseteknologi

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Helseteknologi

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du deg et studium som er framtidsrettet? Ønsker du deg et tverrfaglig studium som gir deg mange muligheter for jobb med høy samfunnsverdi? Er du interessert i teknologi og har et ønske om å hjelpe andre mennesker? Da kan helseteknologi være studiet for deg!

Spørsmål om studiet
Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Marianne Iversen

Rådgiver


 

Etter mitt syn er helseteknologi noe av det mest spennende vi som er interessert i teknologi og helse kan jobbe med.

Professor Gunnar Hartvigsen,                               Institutt for informatikk


Hvorfor er det fornuftig å studere helseteknologi?

Les hele intervjuet med Gunnar Hartvigsen

Dette studiet passer for deg som er interessert i både teknologi og helsesektoren. Kunnskap om datateknologi er nødvendig for å utvikle framtida. Dette studiet er framtidsrettet og svært tverrfaglig. Studiet er praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre, samt å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer.

Studiet består av både helsefag og et betydelig omfang teknologifag som er særegne for helseteknologiretningen, som f.eks. medisinsk sensorteknologi, teknologisk klinikk og datasikkerhet.

Helseteknologi er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Datamaskinsystemer og Cybersikkerhet.

Kunnskap
Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer, og matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer. Studiet gir lærer deg om datasikkerhetsutfordringer og tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse. Man skal kunne forstå bruken av informatikkfaglige teknologiers konsekvenser for globale, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Ferdigheter
Etter fullført studie skal man kunne tilegne seg teknologiens utvikling, ved bruk av matematikk, informatikk og naturvitenskap. En skal kunne utforme og gjennomføre eksperimenter, samt analysere og tolke data. En skal kunne anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer.

Generell kompetanse
På studiet lærer du å jobbe selvstendig med et viktig problem over lengre tid, og å skrive en velstrukturert og velformulert sammenhengende rapport som beskriver arbeidet med masteroppgaven og reflekterer over resultatene.

Etter studiet vil du evne å engasjere deg i løpende kompetanseutvikling og har forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn. Du forstår viktigheten av profesjonelt og etisk ansvar og har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet. Du har profesjonsstolthet og vil søke å utvikle datasystemer som er velfungerende, pålitelige, effektive, og som kan vedlikeholdes over tid.

Med en sivilingeniør grad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Utdanningen gir en solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Det er stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse i helsesektoren, innen bl.a. logistiske og administrative prosesser, styring og overvåking av medisinering, informasjonshåndtering, kommunikasjon, beregningsorientert biologi, lagring og analyse av genomdata, genetisk testing, pasientspesifikk behandling, nevrovitenskap, samt både gamle og nye typer medisinsk utstyr inkl. robotikk.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Mulighet for utvekslingsopphold
6. sem (vår)
Mulighet for utvekslingsopphold
7. sem (høst)
INF-3770 Computer Science in Health Technology
8. sem (vår)
Godkjent valgfag
INF-3780 Computer Science Clinic – Physical and Virtual Environments
9. sem (høst)
Spesialisering (10 pluss 10 eller 20 stp)
Godkjent valgfag
10. sem (vår)
INF-3971 Master's Thesis in Health Technology

Opptakskrav
SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1.

Antall studieplasser
21 studieplasser per år

Poenggrenser høst 2019
Alle ordinær kvote
Alle førstegangsvitnemål

Realkompetanse
Det kan søkes opptak basert på realkompetanse, men det spesielle opptakskravet (R1+R2 og Fysikk 1) kan ikke realkompetansevurderes. Spesielle opptakskrav som gjelder ordinære søkere gjelder også realkompetansesøkere. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

For søkere uten generell studiekompetanse har vi tilbud om 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og i Tromsø.

Har du generell studiekompentanse, men mangler spesialisering?
For søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk tilbys det ved campus Tromsø Forkurs realfag (varighet 1 semester, vår), mens det ved campus Narvik, Alta og Bodø tilbys Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanninga (2 semester, oppstart høst).

Innpassing av emner fra andre læresteder
Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning
Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema.

Gruppearbeid og lab
I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger i fagstoffet. I alle informatikkfagene inngår en eksperimentell del, der du designer og utvikler dataprogrammer.

Masteroppgave og prosjektarbeid
I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift. En masteroppgave skrives siste året på studiet.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Språk på studiet
Studiet er norskspråklig, men består av både norsk- og engelskspråklige fag. For norskespråklige fag er undervisning og eksamensoppgaver gitt på norsk, for engelskspråklige fag er den på engelsk. For engelskspråklige fag kan man besvare eksamen på enten engelsk eller norsk.

Litteratur
Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

UiT har flere utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet.

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.

Andre studier du kanskje vil like

...
Computer Science - master

The program is taught in English and highly practical and experimental, where the students learn to ...

...
Informatikk - bachelor

Bachelorgrad i informatikk er kreativt, praktisk og forskningsnært. Teknologien styrer alt rundt oss...

...
Informatikk, sivilingeniør - master

Master i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet (ny fra 2020), helseteknol...