Anlegg- og samfunnsteknikk - Bygg, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Narvik, Alta

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik Alta
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor ingeniørfag - bygg
Opptakskrav:
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 023
Søk studiet
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Kan velge mellom: (10 sp.)
5. sem (høst)
Valgfri emner (30 sp.)
ITE1877 Drift og vedlikehold av veger og gater
ITE1904 Tunneldriving og spregningsteknologi
ITE1879 Vann og Avløpsteknikk II
ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger
ITE1920 Jernbaneteknikk
ITE1880 Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk)
IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2
IGR1613 Må tas for studenter som søker seg til masterutdanning
6. sem (vår)


Bli student ved UiT!