Studieretning:

Fusjonsenergi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Fusjonsenergi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Fusjonsenergi er naturens egen energi og grunnlaget for alt livet på jorda. Prosessen bygger på det som skjer i sola og alle andre stjerner.

Spørsmål om studiet

Marit Hillestad.jpg
Marit Hillestad

Studierådgiver / Administrasjon


Studieretningen i fusjonsenergi er en del av studiet Anvendt fysikk og matematikk og lærer deg om fusjonsprosessene og energibalansen i en reaktor.

Du får en får grundig innføring i væskedynamikk og plasmafysikk, samt ferdigheter i matematisk modellering og numeriske simuleringer. I tillegg til en generell kunnskap om fusjonsprosesser og grunnleggende prinsipper for fusjonsreaktorer, så lærer du om magnetisk innesperring av plasma og transportmekanismer i fusjonsplasma.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har blant annet fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og University of Saskatchewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Fagene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Andre studier du kanskje vil like

Romfysikk, sivilingeniør - master
Romfysikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Utforsk verdensrommet og bruk fysikk for å forstå fenomener som nordlyset! Bli sivilingeniør i romfy...

Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master
Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Hvordan blir fremtidens klima? Studiet lærer deg om hvordan vi kan observere klimaendringene og hva ...

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Som sivilingeniør i anvendt ...

Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor ( Tromsø )

Vær med på å gjøre ingeniørbransjen mer grønn! Bli ingeniør i bærekraftig teknologi, lær om fornybar...