Studieretning:

Biologi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Biologi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Studieretning biologi gir deg kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom dem.

Spørsmål om studiet
Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Rådgiver- koordinator lektorutdanning trinn 8-13, realfag


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Førsteamanuensis / Leder av Maskinlæringsgruppa


Studieretninga gir deg kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom dem.  Vi legger vekt på eksempler fra nordområdene i emner som celle- og molekylærbiologi, plante- og dyrefysiologi, økologi og evolusjon. Studiet gir deg erfaring med innsamling og undersøkelser av organismer i naturen ved deltakelse på tokt og feltarbeid, og du får også god trening i laboratorieteknikker. Studieretninga gir deg derfor et solid fundament for praktisk og teoretisk undervisning av biologi i skolen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
BIO-1105 Introduksjon til biologi
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og biologisk kjemi
2. semester (vår)
BIO-1601 Innføring i mikrobiologi 5 stp
MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi 15 stp
KJE-1002 Organisk kjemi (kjemi fag 2)
BIO-1104 Zoologi (matematikk fag 2)
3. semester (høst)
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk (kjemi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1 (matematikk fag 2)
BIO-1007 Kvantitative metoder (kjemi fag 2)
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering (matematikk fag 2)
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT-1001 Kalkulus 1 (matematikk fag 2)
4. semester (vår)
BIO-1104 Zoologi (kjemi fag 2)
MAT-1004 Lineær algebra (matematikk fag 2)
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk (kjemi fag 2)
MAT-1002 Kalkulus 2 (matematikk fag 2)
5. semester (høst)
BIO-2201 Bachelor thesis in Biology (fordypningsoppgave)
PFF-2020 Undervisningsledelse av læringsprosesser (10 stp)
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2023 Naturfagdidaktikk 1B (5 stp) (kjemi fag 2)
PFF-2026 Matematikk 1 (5 stp) (matematikk fag 2)
PFF-2001 Praksis år 3
6.semester (vår)
BIO-2002 Zoofysiologi
BIO-1xxx Anvendt molekylær-biologi (kjemi fag 2)
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet (matematikk fag 2)
KJE-2003 Introduction to analytical chemistry (kjemi fag 2)
MAT-1005 Diskret matematikk (matematikk fag 2 )
7. semester (høst)
BIO-1xxx Økologi 1 (kjemi fag 2)
BIO-1xxx Botanikk (matematikk fag 2)
BIO-1xxx Plantefysiologi
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT/STA -2xxx (matematikk fag 2)
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3023 Naturfagdidaktikk 2B (kjemi fag 2)
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2 (matematikk fag 2)
9. semester (høst)
BIO/KJE-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
BIO/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx (matematikk fag 2)
PFF-3002 Praksis år 5
PFF-3102 Naturfagdidaktikk eller BIO/KJE3xxx (kjemi fag 2)
PFF-3102 Naturfagdidaktikk eller BIO/MAT/STA 3xxx (matematikk fag 2)
BIO-3907 Masteroppgave i biologi ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
BIO-3907 Masteroppgave i biologi ved lektorutdanninga (30 av 40 stp)
Foreløpig ikke tilgjengelig