Studieretning:

Spansk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Spansk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Med spansk i lektorutdanninga får du muligheten til å formidle et verdensspråk som fenger ungdom og som byr på et stort kulturelt mangfold. Som lærer i spansk vil du være med på utviklingen av språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Spørsmål om studiet

Spansk er et fremmedspråk i vekst. Det er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Det er i dag det tredje største språket på internett. I Norge er spansk blitt et sentralt skolefag og behovet for kvalifiserte lærere er stort. Studiet gir deg innsikt i språk, litteratur og kultur både i Spania og Latin-Amerika. Studiet gir deg kunnskaper om forskjellene mellom norsk og spansk, hvordan du kan kommunisere med de som har spansk som morsmål og hvordan du skal bruke språket i kontekst. Du får innsikt i den spanskspråklige verdens historie, dens konflikter, og utfordringer for framtiden.

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, som gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.
Med spansk som studieretningsfag (fag 1), kan du velge engelsk, historie eller nordisk som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning spansk og hvilke fag du kan kombinere spansk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor.Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i niende semester (høst). Du tar da tilsvarende masteremner ved ett av de universitetene UiT har utvekslingsavtale med. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Andre mulige utvekslingssteder er:

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Aarhus University Danmark
University of Huelva Spania
Randi Lise Davenport
Davenport, Randi Lise
Professor i spansk litteraturvitenskap
Pitloun, Petr
Studieprogramleder spansk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis spansk språkvitenskap
Bilde av Ruiz Pareja, Raquel
Ruiz Pareja, Raquel
Universitetslektor spansk språkvitenskap
Bilde av Cabanillas Cárdenas, Carlos F.
Cabanillas Cárdenas, Carlos F.
Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur