Studieretning:

Automation

Tilhører studiet:
Technology and Safety in the High North - master
Studieretning:

Automation

Tilhører studiet:
Technology and Safety in the High North - master
Campus
Tromsø
Application deadline
No admission for the academic year 2024/2025
Application
How to apply?

Automation is the science and technology of designing systems where mechanisms and processes are controlled by computer-based algorithms or models. Automation can be applied at low-level via signal processing, at intermediate-level via control system modelling, and at high-level via decision-making. Automation includes a wide range of software and hardware technologies such as smart sensors, sensor fusion, control theory, remote sensing, simulation of physical systems, and machine learning. As student at the Automation specialization, you can choose among several courses and tailor your own Master’s Degree within the automation domain.

No admission for the academic year 2024/2025

Spørsmål om studiet

Lisbeth Klausen

Rådgiver


Puneet Sharma

Førsteamanuensis /Associate Professor


Automation focuses on advanced knowledge and skills associated with data collection, data handling, and decision-making with the aim of designing or analysing computer algorithms and models that can be used in automated systems.

Listed below are the learning outcomes for the discipline in Automation for the Master´s degree in Technology and Safety in the High North. For the general learning outcomes for the Master`s, see the main page.

Knowledge:

 • has a thorough knowledge and understanding of key theoretical and practical concepts and terminology in automation technology.
 • has knowledge of advanced theoretical and practical modeling and simulation tools for automation technology
 • has thorough knowledge of the theoretical foundation of advanced control techniques based on optimal control and state estimation
 • has advanced knowledge and understanding of the elements of state of the art of embedded systems
 • has knowledge of advanced concepts in selected optional topics

Skills:

 • can use existing knowledge and theories in automation technology for advanced analysis, planning and solving of automation related problems
 • can se advanced theory and practical tools to optimization-based controllers for real advanced processes with multiple inputs and/or multiple outputs.
 • can iplement integrated solutions using embedded system

See the study plan below for more info about the program strukture.Bilde av Khawaja, Hassan
Khawaja, Hassan

Som førsteamanuensis ved institutt for automatisering og prosessteknikk (IAP), fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og forskningsgruppeleder for IR, Spectroscopy, and Numerical Modeling Research Group, er mitt ansvar å forelese, utvikle/revidere læreplaner, vurdere, veilede bachelor-, master-, doktorgradsstudenter, lede forskningsprosjekter og administrere administrative saker for høyere utdanning.

Akademiske kvalifikasjoner:

 • PhD i ingeniørfag (2013), University of Cambridge, Storbritannia
 • MPhil i ingeniørfag (2009), University of Cambridge, Storbritannia
 • Bachelor i luftfartsingeniør (2007), National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan

Profesjonelle kvalifikasjoner:

 • Executive MBA (2022), Quantic School of Business and Technology, USA
 • Forskningsveiledning (2019), RESULT, UiT-Norges arktiske universitet
 • Chartret ingeniør (2018), Engineering Council, UK
 • Pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning (2015), RESULT, UiT-Norges arktiske universitet

Medlemskaper:

 • Forskerforbundet (NAR)
 • The International Society of Multiphysics (ISoM)
 • Institution of Engineering and Technology (IET)
 • Cambridge Philosophical Society (CPS)
 • Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences (EMAAS)
 • Global Listening Center (GLC)

Veiledninger:

Doktoroppgaver (hovedveileder)

Doktoroppgave (biveileder)

Masteroppgaver (hovedveileder)

Masteroppgaver (biveileder)

Bacheloroppgaver (veileder)

 • Vannmengder og variasjon av rensegrad av avløpsvannet, Tromsø kommune
 • Utnytting av kjølesyklus overskuddsvarme i samspill med sesongvarmelagring og solfangere, COWI AS
 • Beregning av kapasitet og begrensninger med tanke på videre utbygging av Kvitebjørn Varme AS fjernvarmenett
 • En Studie of Organic Rankine Cycle for Kvitebjørn Varme AS
 • Gjenvinning av avgasser fra kondensattank i Melkøya, Statoil AS
 • Utfordringer knyttet til drift og design av avløpspumpestasjoner, Tromsø kommune
 • Pumpesystemet i Vardøtunnelen, en prosjekt fra Statens Vegevesen
 • Optimalisering av ammoniakk varmepumpe, en prosjekt fra Kuldeteknisk AS
 • Design av renseanlegg for Macks Ølbryggeri AS
 • Analysering og optimalisering av rekompresjonstoget på FPSO Norne
 • Kuldeakkumulering ved Macks Ølbryggeri AS
Førsteamanuensis
Bilde av Sharma, Puneet
Sharma, Puneet

I am working as Associate Professor (in Automation) at the Department of Automation & Process (IAP)  UiT-The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.

I teach bachelor students (in Automation) and masters students at UiT.

Bachelor courses include: Industrial data communication, and Application development (using C Sharp).

Master courses include: Machine Vision.

I am part of the Machine Learning research group @UiT. 

 

In the past, I have been involved in an  European research and innovation project supported under Horizon 2020 to develop and test within three years a novel way of industrial training enabled by smart Wearable Technology (WT). For details, please see wekit.eu

My research fields include: computer vision, image analysis, machine learning, augmeneted reality, and wearables technology. 

 

 

For publications, please see Cristin database.

Førsteamanuensis /Associate Professor

Andre studier du kanskje vil like

...
Technology and Safety in the High North - master
( Tromsø )

This master program gives you a unique knowledge aimed towards technology and safety challenges in t...

...
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor
( Tromsø )

Vær med på å gjøre ingeniørbransjen mer grønn! Bli ingeniør i bærekraftig teknologi, lær om fornybar...

...
Samfunnssikkerhet - master
( Tromsø )

Hvordan møter samfunnet sikkerhet- og beredskapsutfordringer? Lær mer om krisehåndtering, HMS, risik...

...
Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)
( Tromsø )

Vil du være med å forme fremtidens løsninger for havbruk og den maritime næringen? Bli ingeniør i ha...