Studieretning:

Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Varme

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet

Varme-, ventilasjon og sanitærteknikk - VVS

Er du interessert i de tekniske anleggene som forsyner moderne bygg med varme, frisk luft og vann? Ønsker du å bidra til mer miljøvennlige bygg gjennom energieffektivisering, varmegjenvinning, og fornybare energikilder? Har du lyst til å lære om inneklima og luftkvalitet, om varmepumper, kuldeanlegg eller brannslokkeanlegg? Da velger du studieretning varme, ventilasjon og sanitærteknikk. Studieretningen har Tromsø som studiested.

Varme-, ventilasjon og sanitærteknikk - VVS

Hvis du velger studieretningen VVS, lærer du om oppvarming av bygninger og om produksjon av varmt tappevann, om varmepumper, fjernvarme og energibrønner, om radiatorer og vannbåren gulvvarme. Du lærer om inneklima og om ventilasjonsanleggene som forsyner bygget med frisk luft, om kjøle- og varmebatterier og om varmegjenvinning. Som VVS-ingeniør lærer du om termisk energi og om varmetransport, om kuldeanlegg og om brannslokkeanlegg. Du lærer også å bruke spesialprogramvare til å utføre energianalyser slik at vi kan spare energi.

Se studieplanen under for info om oppbygging av studiet.Foreløpig ikke tilgjengelig