Studieretning:

Cybersikkerhet

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Cybersikkerhet

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Elektroniske verktøy blir brukt mer og mer i dagens samfunn, og vi må ha de riktige verktøyene for å sikre oss at informasjon ikke kommer på avveie. Kunnskap om cyber Security er høyst nødvendig i dagens samfunn. På dette studiet lærer du hvordan vi beskytter oss mot digitale angrep, tette sikkerhetshull, samt håndtering data. Studiet er nytt fra høsten 2020.

Spørsmål om studiet
Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Marianne Iversen

Rådgiver


Kunnskap om datamaskiner, datateknologi og ikke minst datasikkerhet er høyst nødvendig i dagens samfunn. Teknologien raser avsted, og kompetansen er ettertraktet.

Studiet har fokus på datamaskinsystemer og datasikkerhet. Studiet er kreativt med design og implementering av programvaresystemer, infrastruktur og utvikling av protokoller og algoritmer.

Studiet varer i fem år og gir graden sivilingeniør /master i teknologi. Studiet har et variasjon av programmering, realfag, og teknologiske fag. Du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering. Studiet gir deg mulighet til å velge egne fag, og å reise på utveksling. Femte året på studiet avslutter man med en skriftlig masteroppgave.

Cybersikkerhet er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Datamaskinsystemer og Helseteknologi.

Kunnskap
Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer, matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer. Studiet lærer deg om datasikkerhetsutfordringer og tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse. Man skal kunne forstå bruken av informatikkfaglige teknologiers konsekvenser for globale, økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Ferdigheter
Etter fullført studie skal man kunne tilegne seg teknologiens utvikling, ved bruk av matematikk, informatikk og naturvitenskap. En skal kunne utforme og gjennomføre eksperimenter, samt analysere og tolke data. En skal også kunne anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer.

Generell kompetanse
På studiet lærer du å jobbe selvstendig med et viktig problem over lengre tid, og å skrive en velstrukturert og velformulert sammenhengende rapport som beskriver arbeidet med masteroppgaven og reflekterer over resultatene.

Etter studiet vil du evne å engasjere deg i løpende kompetanseutvikling og har forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn. Du forstår viktigheten av profesjonelt og etisk ansvar og har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet. Du har profesjonsstolthet og vil søke å utvikle datasystemer som er velfungerende, pålitelige, effektive, og som kan vedlikeholdes over tid.

Med en sivilingeniør grad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Cybersikkerhet blir mer og mer etterspurt i dagens samfunn. Utdanningen gir en solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
Godkjent valgemne
3. sem (høst)
eller
MAT-1301-2 Innføring i kryptografi
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Godkjent valgemne
Mulighet for utveksling
6. sem (vår)
/ Godkjent valgemne
Mulighet for utveksling
7. sem (høst)
INF-3310-2 Advanced computer security
Godkjent valgemne
8. sem (vår)
MAT-3305-2 Advanced Cryptography
/ Godkjent valgemne
9. sem (høst)
INF-3315 Privacy preserving computation
INF-3963 Prosjektoppgave i cybersikkerhet
10. sem (vår)
INF-3961 Mastergradsoppgave i cybersikkerhet

Opptakskrav
SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1.

Antall studieplasser
10 studieplasser per år

Poenggrenser høst 2019
Studietilbudet er nytt fra høsten 2020

Realkompetanse
Det kan søkes opptak basert på realkompetanse, men det spesielle opptakskravet (R1+R2 og Fysikk 1) kan ikke realkompetansevurderes. Spesielle opptakskrav som gjelder ordinære søkere gjelder også realkompetansesøkere. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

For søkere uten generell studiekompetanse har vi tilbud om 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og i Tromsø.

Har du generell studiekompentanse, men mangler spesialisering?
For søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk tilbys det ved campus Tromsø Forkurs realfag (varighet 1 semester, vår), mens det ved campus Narvik, Alta og Bodø tilbys Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanninga (2 semester, oppstart høst).

Innpassing av emner fra andre læresteder
Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning
Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema.

Gruppearbeid og lab
I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger i fagstoffet. I alle informatikkfagene inngår en eksperimentell del, der du designer og utvikler dataprogrammer.

Masteroppgave og prosjektarbeid
I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift. En masteroppgave skrives siste året på studiet.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Språk på studiet
Studiet er norskspråklig, men består av både norsk- og engelskspråklige fag. For norskespråklige fag er undervisning og eksamensoppgaver gitt på norsk, for engelskspråklige fag er den på engelsk. For engelskspråklige fag kan man besvare eksamen på enten engelsk eller norsk.

Litteratur
Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

UiT har flere utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.

Andre studier du kanskje vil like

...
Informatikk - bachelor

Bachelor i informatikk er kreativt, praktisk og forskningsnært. Teknologien styrer alt rundt oss, væ...

...
Informatikk, sivilingeniør - master

Sivilingeniør i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet, helseteknologi og ...