Studieretning:

Cybersikkerhet

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Cybersikkerhet

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Personopplysningene dine kan misbrukes. Du bruker ny teknologi hver dag og informasjon om deg kan komme på avveie. Kunnskap om cybersikkerhet, hacking og håndtering av sensitiv informasjon blir viktigere og viktigere.

På dette studiet lærer du deg om hvordan vi beskytter oss mot digitale angrep, hvordan du finner og tetter sikkerhetshull, samt hvordan man håndterer data på en sikker måte.

Spørsmål om studiet

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Marianne Iversen

Rådgiver


Mer og mer informasjon hentes fra deg som bruker ny teknologi. Dersom sensitiv informasjon havner i feil hender kan det få alvorlige konsekvenser. Kunnskap om sikkerhet i teknologi er viktig for å beskytte deg og samfunnet fra digitale angrep.

Kunnskap om datamaskiner, datateknologi og ikke minst datasikkerhet er sentral i dette studiet. Studiet er kreativt med design, implementering av programvaresystemer, infrastruktur, utvikling av protokoller og algoritmer.

Økt bruk av teknologi, både personlig og i samfunnet generelt, gjør oss mer sårbare. Ved å studere cybersikkerhet lærer du hvordan man takler disse utfordringene. Du lærer også om hvordan man beskytter deg og samfunnet mot digitale angrep og organisert digital kriminalitet. Digital spionasje og sabotasje er også et økende problem, så kunnskap om digital sikkerhet er ettertraktet globalt.

Studiet inneholder en kombinasjon av programmering, realfag, og teknologiske fag. Du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering. Studiet gir deg mulighet til å velge egne fag, og du har mulighet for å reise på utveksling.

Cybersikkerhet er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Datamaskinsystemer og Helseteknologi.

Dette studiet gir teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. I tillegg lærer du matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for hvordan man instruerer og programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver. Studiet lærer deg om datasikkerhetsutfordringer og tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse.

Man lærer å utforme og gjennomføre eksperimenter, samt analysere og tolke data. På studiet lærer du å jobbe selvstendig med et viktig problem over lengre tid, og å skrive gode rapporter om arbeidet.

Etter studiet har du forståelse for fagets utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn. Du forstår viktigheten av profesjonelt og etisk ansvar og har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet.

Med en sivilingeniørgrad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Cybersikkerhet blir mer og mer etterspurt i dagens samfunn. Utdanningen gir en stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Informatikere innen cybersikkerhet kan jobbe i firma og organisasjoner som behandler sensitive opplysninger. Dette kan for eksempel være personopplysninger eller opplysninger som er kritiske for bedriften. Du kan også jobbe innen nasjonal sikkerhet gjennom Politiet eller Forsvaret.

Tidligere studenter med spesialisering innen cybersikkerhet har fått jobb hos: DIPS, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT og UNN. Informatikere jobber også i Kongsberg Satellite Services (KSAT), Dualog, Sopra Steria, Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Norges Råfisklag, Sintef, NSE, Norut, IBM, og HP. 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
Godkjent valgemne
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Godkjent valgemne
Mulighet for utveksling
6. sem (vår)
/ Godkjent valgemne
Mulighet for utveksling
7. sem (høst)
INF-3310-2 Advanced computer security
Godkjent valgemne
8. sem (vår)
MAT-3305-2 Advanced Cryptography
/ Godkjent valgemne
9. sem (høst)
INF-3315 Privacy preserving computation
INF-3963 Prosjektoppgave i cybersikkerhet
10. sem (vår)
INF-3961 Mastergradsoppgave i cybersikkerhet

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2021: 22
Tidligere poenggrenser

  • Hovedopptak 2020*: Ordinær kvote: 42,1. Førstegangsvitnemål: 44,9

* Studiet ble tilbudt for første gang i 2020.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing
Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Andre studier du kanskje vil like

...
Kunstig intelligens, sivilingeniør - master

Kan vi bruke kunstig intellingens til å løse teknologiske utfordringer? Ved UiT kan du studere maski...

...
Computer Science - master

Master in Computer science is highly practical and experimental, where the students learn to design,...

...
Informatikk - bachelor

Bachelor i informatikk er kreativt, praktisk og forskningsnært. Teknologien styrer alt rundt oss, væ...

...
Informatikk, sivilingeniør - master

Sivilingeniør i informatikk ved UiT: Velg mellom studieretningene cybersikkerhet, helseteknologi og ...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du