Studieretning:

Cybersikkerhet

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Cybersikkerhet

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vi blir i stadig større grad avhengig av digitale nettbaserte tjenester, både til hverdagslige gjøremål som å ta bussen og handle mat, til samfunnskritiske funksjoner innen matproduksjon, politi, bank og helse. Samtidig opplever vi et stadig økende og mer komplekst trusselbilde med målrettede angrep mot både IT infrastruktur og privatpersoner. Sabotasje av tjenester, industrispionasjene og identitetstyveri kan ha store negative konsekvenser for de involverte.

Kunnskap om hvordan vi bygger sikre digitale tjenester som er motstandsdyktig for datainnbrudd og tilrettelegger for korrekt behandling av sensitiv informasjon er derfor helt nødvendig i alle samfunnssektorer. Det er helt nødvendig for både bruk, utvikling, og vedlikehold av datamaskinsystemer og teknologi.

Spørsmål om studiet

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Studierådgiver


Sunniva Solheim Alvestad

Studierådgiver


På dette studiet lærer du om hvordan sikre datasystemer og teknologi skal designes og bygges fra bunnen av. Du vil få erfaring med forskjellige typer digitale angrep og forskjellige forsvarsmekanismer, samt avanserte mekanismer for å sikre korrekt behandling av sensitiv data.

I tillegg til datasikkerhet, er god kunnskap om programmering, algoritmer, nettverk og kryptografi sentralt i dette studiet. Studiet er kreativt med design og gjennomføring av systemer for programvare, og utvikling av fremgangsmåter for løsning av oppgaver.

Du lærer også om hvordan man beskytter deg og samfunnet mot digitale angrep og organisert digital kriminalitet. Digital spionasje og sabotasje er også et økende problem, så kunnskap om digital sikkerhet er ettertraktet globalt.

Studiet inneholder en kombinasjon av programmering, realfag, og teknologiske fag. Du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering. Studiet gir deg mulighet til å velge egne fag, og du har mulighet for å reise på utveksling.

Cybersikkerhet er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Datamaskinsystemer og Helseteknologi.

Studieplan for studieretning Cybersikkerhet er bygd opp slik:

1. semester (høst)
INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte
MAT-1001 Kalkulus
MAT-1005 Diskret matematikk

2. semester (vår)
INF-1101 Datastrukturer og algoritmer
MAT-1004 Lineær algebra
Godkjent valgfag / ingeniørfag*

3. semester (høst)
INF-2200 Computer architecture and organization
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk eller FYS-0100 Generell fysikk

MAT-1301 Innføring i kryptografi

4. semester (vår)
INF-2201 Operating systems fundamentals
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

5. semester (høst)
INF-2300 Computer Communication
INF-2700 Database Systems
Godkjent valgfag / ingeniørfag*

6. semester (vår)
INF-2310 Computer Security
INF-2900 Software engineering
FIL-0700 Examen philosophicum

7. semester (høst)
INF-3200 Distributed Systems Fundamentals
INF-3310-2 Advanced computer security

Godkjent valgfag / ingeniørfag*

8. semester (vår)

INF-3203 Advanced Distributed Systems

MAT-3305-2 Advanced Cryptography

Godkjent valgfag / ingeniørfag*

9. semester (høst)

INF-3963 Prosjektoppgave i cybersikkerhet

Godkjent valgfag / ingeniørfag*

10. semester (vår)

INF-3961 Mastergradsoppgave i cybersikkerhet

--------------------

*(10 stp av valgemnene må være ikke-realfaglig, og 10 stp må være et ingeniørfag fra annet fagområde)

Studiet tar for seg både teoretiske og praktiske aspektene med fagfeltet cybersikkerhet med fokus på programvare for internettbaserte systemer og tjenester. Du lærer om de forskjellige utfordringene og hva slags tiltak, verktøy og protokoller som brukes for å løse disse.

Studiet tar opp grunnleggende sikkerhetsmekanismer for autentisering, tilgangskontroll, kryptografi og informasjonsflytkontroll; samt forskjellige angrepstyper og hvordan utføre risikoanalyser. Du lærer også om programmering, algoritmer, databaser, og nettverkskommunikasjon. I tillegg får du kunnskap om de matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for de forskjellige mekanismene. Du lærer å planlegge og gjennomføre eksperimenter og tolke informasjon, hvordan jobbe selvstendig med et viktig problem over lengre tid og hvordan du deler resultatene dine på en god måte.

Studiet viser deg hvordan faget informatikk har utviklet seg og blitt brukt i samspill med fremskritt i teknologi, økonomi og samfunn. Du vil forstå viktigheten av å være profesjonell og ha ansvar, og hvilke aktuelle etiske problemstillinger som er tilknyttet informasjonsteknologi slik som ytringsfrihet, personvern og åpenhet.

Med en sivilingeniørgrad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Cybersikkerhet blir mer og mer etterspurt i dagens samfunn. Utdanningen gir en stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Informatikere innen cybersikkerhet kan jobbe i firma og organisasjoner som behandler sensitive opplysninger. Dette kan for eksempel være personopplysninger eller opplysninger som er kritiske for bedriften. Du kan også jobbe innen nasjonal sikkerhet gjennom Politiet eller Forsvaret.

Tidligere studenter med spesialisering innen cybersikkerhet har fått jobb hos: DIPS, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT og UNN. Informatikere jobber også i Kongsberg Satellite Services (KSAT), Dualog, Sopra Steria, Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Norges Råfisklag, Sintef, NSE, Norut, IBM, og HP.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.

Emner 1.år høsten 2023

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

MAT-1001 Kalkulus 1

MAT-1005 Diskret matematikkOpptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2023: 22
Tidligere poenggrenser

  • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 42,1. Førstegangsvitnemål: 44,9

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

For mer informasjon, se UiT sin hjemmeside om Søking og opptak

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Bilde av Andersen, Anders
Andersen, Anders
Instituttleder
Bilde av Dagenborg, Håvard
Dagenborg, Håvard
Professor
Bilde av Johansen, Dag
Johansen, Dag
Professor
Bilde av Kozyri, Elisavet
Kozyri, Elisavet

For mer informasjon, besøk min personlige nettside.

Førsteamanuensis
Bilde av Pedersen, Edvard
Pedersen, Edvard
Førstelektor

Andre studier du kanskje vil like

Computer Science - master
Computer Science - master ( Tromsø )

Master in Computer science is highly practical and experimental, where the students learn to design,...

Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor
Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor ( Tromsø )

Ta en bachelor i informatikk og lær deg koding og programmering. Vær med på å utvikle ny teknologi f...

Informatikk, sivilingeniør - master
Informatikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Interessert i koding og problemløsing? Bli sivilingeniør i informatikk med studieretning cybersikker...

Kunstig intelligens, sivilingeniør - master
Kunstig intelligens, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lær hvordan datamaskiner kan løse teknologiske utfordringer på egen hånd! Ved UiT kan du bli sivilin...