Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Kjemifaget er avgjørende for utvikling av fornybare og alternative energikilder som solenergi og biodrivstoff.

Spørsmål om studiet
Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Rådgiver- koordinator lektorutdanning trinn 8-13, realfag


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Førsteamanuensis / Leder av Maskinlæringsgruppa


Kjemifaget er avgjørende for utvikling av fornybare og alternative energikilder som solenergi og biodrivstoff. Kjemikerne må ta ansvar for å utvikle nye miljøvennlige og "smarte" materialer og er sentrale i overvåking og behandling av miljøgifter og klimagasser. De må også lage de nye legemidlene som skal behandle de store folkesykdommene og beskytte mot truende epidemier. Som kjemilektor vil du kjenne grunnlaget for dette arbeidet og bruke dine kunnskaper for å inspirere ungdom til å lære kjemi.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
KJE-1001 Intro.til kjemi og biologisk kjemi
MAT-1001 Kalkulus 1
2. semester (vår)
KJE-1002 Organisk kjemi
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst)
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
4. semester (vår)
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk
PFF-1016 Praksis år 2
MAT-1004 Lineær algebra
5. semester (høst)
KJE-2011 Prosjektoppgave i kjemi (fordypningsoppgave)
PFF-2020 Undervisningsledelse og ledelse av læringsprosesser (10 stp)
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 1 (5 stp)
6. semester (vår)
KJE-2001 Molecular physical chemistry and foundations of spectroscopy
KJE-2003 Introduction to analytical chemistry
MAT - 2xxx
7. semester (høst)
KJE-2002 Biological chemistry
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk
MAT-1005 Diskret matematikk
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold

PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2
9. semester (høst)
KJE/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
PFF-3101 Naturfagdidaktikk eller KJE/MAT/STA 3xxx
KJE-3907 Masteroppgave i kjemi ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10.semester (vår)
KJE-3907 Masteroppgave i kjemi ved lektorutdanninga 30 av 40 stp
Foreløpig ikke tilgjengelig