Studieretning:

Fotonikk og bildeteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Fotonikk og bildeteknologi

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Når du tar et bilde med mobilen så gjelder det å ha rett belysning for å få et fint resultat. Fra det første fotoapparatet så kunnskap om lys gjort det mulig å ta bedre og mer avanserte bilder. Denne kunnskapen om lys kalles fotonikk og brukes daglig i flere områder, som å lese strekkoder i butikken, optisk fiber, hologrammer og lasere til medisinsk behandling. Med fordypning i fotonikk og bildeteknologi lærer du hvordan lys brukes til å samle og sende informasjon og lage bilder av alt fra galakser til små celler.

Spørsmål om studiet

Marit Hillestad.jpg
Marit Hillestad

Studierådgiver / Administrasjon


Fotonikk og bildeteknologi er en studieretning i Anvendt fysikk og matematikk. Alle studieretningene på studiet har de samme emnene de to første årene, noe som skaper et godt klassemiljø på tvers av studieretningene.

På denne studieretningen vil du lære om fotonikk, hvordan lys kan måles og brukes i teknologi til å lage bilder. Du vil lære forskjellige måter å lage bilder på og hvordan disse fungerer, og hva slags informasjon du kan hente ut. Du vil vises teknikker innen ultralyd, mikrobølger, røntgenstråling og mikroskopi, som kan brukes innen mange ulike områder, f.eks teknologisk innovasjon, medisinsk forskning, telekommunikasjon. Du får muligheten til å lære sensorteknologi, der du kan jobbe med å utvikle små elektriske sensorer som gjør målinger, eller arbeide med levende celler og cellevev på nanonivå.

I løpet av studiet er det anledning til å jobbe med problemer for forskningsgruppen ultralyd, mikrobølger og optikk eller med oppgaver som er knyttet til klima og miljø, for eksempel måling av metanutslipp i Arktis. Hvordan du kan lage bilder av organer og kroppsvev til medisinsk bruk og studere biologiske prøver er eksempler på tema du kan lære mer om.

Med fordypning i fotonikk og bildeteknologi lærer du om hvordan lys og andre typer energi kan fanges opp og omdannes til lesbar informasjon. Du lærer å lage dine egne apparater for å gjøre dine egne målinger.

Du lærer om behandling og tolking av informasjon fra målinger og hvordan du skal vurdere kvalitet på bildene de lager. Du kan gjennomføre eksperimentelle undersøkelser i en bedrift eller forskningsinstitusjon som kan bidra til utvikling av ny teknologi eller nye metoder innenfor feltet.

For mer informasjon om hva du lærer på studiet, se beskrivelsen på Anvendt fysikk og matematikk.

Gjennom studiet vil du ha vært gjennom moderne teknologi og dagsrelevante metoder som brukes i industrien i dag, og du vil være klar til å ta steget ut i arbeidslivet.

Tidligere studenter jobber ved Anvendt fysikk og matematikk jobber blant annet i Sparebank 1, KSAT, Microsoft, Arvato Financial Solutions, Forsvaret og Kongsberg Spacetec.

Som sivilingeniør i sensorteknologi vil du kunne jobbe offentlig og privat innenfor:

  • Teknologisk innovasjon
  • Sensorutvikling
  • Datainnsamling og behandling
  • Medisinsk industri
  • Laboratorier
  • Klima- og miljøforvaltning
  • Nano- og mikroteknologi
  • Forskning

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble Alpes, Leiden University, University of Hawaii at Hilo og Riga Technical University.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Emnene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår grunnet mange valgemner.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Andre studier du kanskje vil like

Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master
Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Hvordan blir fremtidens klima? Studiet lærer deg om hvordan vi kan observere klimaendringene og hva ...

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Som sivilingeniør i anvendt ...

Informatikk, sivilingeniør - master
Informatikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Interessert i koding og problemløsing? Bli sivilingeniør i informatikk med studieretning cybersikker...

Kunstig intelligens, sivilingeniør - master
Kunstig intelligens, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lær hvordan datamaskiner kan løse teknologiske utfordringer på egen hånd! Ved UiT kan du bli sivilin...