Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Dette er studieretningen for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse for engelsk og den engelskspråklige verden med læreryrket. Som lærer i engelsk vil du være med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Spørsmål om studiet

Som student i engelsk på lektorutdanningen vil du utvikle deg selv og dine kunnskaper om både litteratur, kultur, politikk, historie og språkforhold i den store engelsktalende verden. Du vil arbeide med et utrolig rikt og variert språk og samtidig få en kompetanse i tekstforståelse og litterær analyse. Engelsk er et av basisfagene i skolen, det vil derfor alltid være et stort behov for dyktige engelsklærere.

Lektorutdanningen er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanningen er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Med engelsk som studieretningsfag (fag 1), kan du velge historie, matematikk, nordisk, nordsamisk (på morsmålsnivå), religionsvitenskap, russisk, sosiologi, samfunnsfag eller spansk som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning engelsk og hvilke fag du kan kombinere engelsk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor.Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studieretning engelsk legger til rette for utveksling i sjuende semester. Du tar tilsvarende masteremner i engelsk (på til sammen 30 studiepoeng) ved et universitet som UiT har utvekslingsavtale med. Engelsk har egne avtaler, og det anbefales at studentene bruker disse, blant annet:

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Aarhus University Danmark
University of Huelva Spania
Laura Virginia Castor ISK
Castor, Laura
Professor engelsk litteraturvitenskap
Bilde av DeLuca, Vincent
DeLuca, Vincent
Førsteamanuensis engelsk språk
Merete-Anderssen.jpg
Anderssen, Merete Brendeford
Studieprogramleder engelsk språk og teoretisk lingvistikk (M-EAC og T-LIN), professor engelsk språkvitenskap
IMG_6795.jpeg
Falke, Cassandra
Professor engelsk litteratur
Justin Parks, ISK
Parks, Justin Michael
Studieprogramleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap
Minna Niemi
Niemi, Minna Johanna
Førsteamanuensis engelsk litteratur
Bilde av Rothman, Jason
Rothman, Jason
Professor i lingvistikk
Bilde av Jonsson, Emelie
Jonsson, Emelie
Førsteamanuensis, engelsk litteraturvitenskap
Bilde av Moi, Ruben
Moi, Ruben
Professor i engelsk litteratur og kultur
Bilde av Rodina, Yulia
Rodina, Yulia
Professor i lingvistikk
Peter-Svenonius.jpg
Svenonius, Peter Arne
Professor engelsk språkvitenskap
Natalia-Mitrofanova.jpg
Mitrofanova, Natalia
Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap