Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Studieretning:

Engelsk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Dette er studieretningen for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse for engelsk og den engelskspråklige verden med læreryrket. Som lærer i engelsk vil du være med å utvikle språk- og kommunikasjonsferdigheter som kreves i en stadig mer globalisert verden.

Spørsmål om studiet

Som student i engelsk på lektorutdanningen vil du utvikle deg selv og dine kunnskaper om både litteratur, kultur, politikk, historie og språkforhold i den store engelsktalende verden. Du vil arbeide med et utrolig rikt og variert språk og samtidig få en kompetanse i tekstforståelse og litterær analyse. Engelsk er et av basisfagene i skolen, det vil derfor alltid være et stort behov for dyktige engelsklærere.

Lektorutdanningen er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanningen er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Med engelsk som studieretningsfag (fag 1), kan du velge historie, matematikk, nordisk, nordsamisk (på morsmålsnivå), religionsvitenskap, russisk, sosiologi, samfunnsfag eller spansk som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning engelsk og hvilke fag du kan kombinere engelsk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor.Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Studieretning engelsk legger til rette for utveksling i sjuende semester. Du tar tilsvarende masteremner i engelsk (på til sammen 30 studiepoeng) ved et universitet som UiT har utvekslingsavtale med. Engelsk har egne avtaler, og det anbefales at studentene bruker disse, blant annet:

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
University of Copenhagen Danmark
University of Huelva Spania