Studieretning:

Nordsamisk på morsmålsnivå

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordsamisk på morsmålsnivå

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Samisk språk har endelig fått sin rettmessige anerkjennelse. Det betyr at etterspørselen etter samisklærere er stor på alle trinn. Som lærer i nordsamisk (på morsmålsnivå) vil du spille en viktig rolle for elever med nordsamisk som morsmål - og du vil være med på utviklingen av det samiske samfunnet Med nordsamisk som masterfag vil du være etterspurt på skoler i hele Norge og særlig i Nord-Norge.

Spørsmål om studiet

Dette studiet er for deg som har praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som førstespråk, eller solide kunnskaper som andrespråk fra den videregående skole, eller bestått semesteremne fra høgskole/universitet.

Studiet gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur, som gir deg kompetanse til undervisning i skolen, både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Du får utvikle deg språklig og får øvelse i å bruke samisk i faglige sammenhenger. Samisk didaktikk og urfolksvinkling er integrert i studiet. Emnene på grunnivå omhandler språkets oppbygging, om forholdet mellom uttale og skriftspråk, om flerspråklighet og om samisk posisjon i samfunnet. Andre temaer er nordsamiske dialekter og andre samiske språk, med vekt på lulesamisk og sørsamisk. Litteraturdelen omhandler eldre og moderne samisk litteratur, gg du får øvelse i å analysere litterære tekster, samt å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Emnene på fordypningsnivå gir deg kunnskaper om setningsoppbygging og om urfolkslitteratur. Du kan velge fordypningsoppgave utfra dine interesser i språk eller litteratur/kultur.

På masternivå kan du fordype deg i språk eller litteratur, og vi tilbyr emner som omhandler hvordan samisk språk har utviklet seg over 2000 år, om forskning på samisk språk og litteratur, og om moderne poesi og prosa. Emnene gir deg et godt grunnlag for å skrive masteroppgave i et selvvalgt emne på 40 studiepoeng.

Med nordsamisk (på morsmålsnivå) som studieretningfag (fag 1), kan du velge engelsk, historie eller nordisk som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning nordsamisk (på morsmålsnivå) og hvilke fag du kan kombinere nordsamisk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor. I en stadig mer globalisert verden er det viktig med internasjonale erfaringer. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Med nordsamisk som masterfag kan du reise på utenlandsopphold i syvende semester. Du tar tilsvarende masteremner (på til sammen 30 stp.) ved ett av de institusjonene UiT har utvekslingsavtaler med. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Blant UiTs utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:


Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
The University of Auckland New Zealand
Aarhus University Danmark
University of Huelva Spania
HSL-IS-Lene-Antonsen-512x640-.jpg
Antonsen, Lene
Professor i samisk språkvitenskap
Bilde av Baal, Berit Anne Johansdatter Bals
Baal, Berit Anne Johansdatter Bals
Førstelektor i samisk språkvitenskap
Bilde av Aslaksen, Lisa Monica
Aslaksen, Lisa Monica
Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk på begynnernivå), universitetslektor samisk litteraturvitenskap
LTF2009.jpg-Bredde-180px-
Fredriksen, Lill Tove
Førsteamanuensis i samisk litteratur
Berit-Nystad-Eskonsipo-IS.jpg
Eskonsipo, Berit Merete Nystad
Universitetslektor i samisk språkvitenskap

Andre studier du kanskje vil like

Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor
Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor ( Tromsø )

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. N...

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master ( Tromsø )

Lektor i språk og samfunnsfag er for deg som ønsker å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller i den vi...

Nordsamisk på morsmålsnivå - årsstudium
Nordsamisk på morsmålsnivå - årsstudium ( Tromsø )

Tar du et årsstudium i samisk som morsmål får du en god innføring i nordsamisk språk, litteratur og ...