Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Personaladministrasjon


Osnes, Tone

Faggruppeleder Forskning og økonomi
Norges fiskerihøgskole

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Nyvold, Ståle Berger

Rådgiver - faggruppe lønn
Seksjon for personal og organisasjon
NOBS 103B
+4777623232

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Johansen, Svetlana P.

Seniorrådgiver / jurist
Seksjon for personal og organisasjon

Jørgensen, Helle

Seniorrådgiver
Enhet for legeutdanning
FARM F4.210D
+4777620893

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Johansen, Ingrid

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L9.357
+4777625255

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Tufthaug, Jorunn

Studierådgiver / Personal på Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Klaussen, Matilde

Personalrådgiver ved IHO
Institutt for helse- og omsorgsfag

Høydal, Anne

Staben, personalansvarlig på delegasjon, organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Fakultetsledelsen ved BFE-fak

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE

Spaun, Trude

Førstekonsulent - lederstøtte
Enhet for administrative tjenester HSL