Stale.jpg
Stale.jpg
Seksjon for personal og organisasjon stale.nyvold@uit.no +4777623232 Tromsø NOBS 103B

Ståle Berger Nyvold


Fastlønn, support PagaWeb, Min tid, Rollestyring

Stillingsbeskrivelse

Rådgiver - Seksjon for personal og organisasjon

  • Lønn og personaloppgaver 
  • Rollestyring PagaWeb 
  • Support PagaWeb, Min Tid
  • Verneombud - Seksjon for personal og organisasjon
NOBS 103B