Sjekkliste for nye studenter ved UiT Norges arktiske universitet


Du må aktivere din IT-brukerkonto for å få tilgang til UiTs IT-tjenester.


Følgende tjenester vil være tilgjengelige 20 minutter etter du har aktivert din konto:

Alle andre tjenester vil være tilgjengelig påfølgende dag. Dette er tjenester som:


Har du glemt brukernavnet eller passordet til din IT-brukerkonto?

Gå til denne nettsiden for å få tilsendt brukernavn eller passord. OBS: IT-kontoen din må være aktivert.


Se ellers IT-tjenester for nye studenter.


 


Betaling av semesteravgift

 • Du må betale semesteravgift før du kan semesterregistrere deg.
 • Giro oppretter du i studentweb. Nye studenter kan betale semesteravgift fra og med 2. august/2. januar, mens nåværende studenter kan betale semesteravgift fra midten av juni/desember.
 • Fristen for betaling er 20. august i høstsemesteret og 20. januar i vårsemesteret. 
 • Pass på at du oppgir riktig KID-nummer ved betaling. Bruker du feil KID-nummer vil din betaling ikke bli registrert i studentweb.

Innlogging i studentweb


Om semesteravgifta
Semesteravgifta er på 590 kr. 40 kr av semesteravgifta går til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Studentparlamentet ved UiT anbefaler studentene å støtte SAIH, men du kan reservere deg fra å gi denne støtten ved å endre kronebeløpet på bankgiroen fra 590 kr til 550 kr.
Lov om studentsamskipnader slår fast at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnader. Studenter som studerer ved flere studiesteder, trenger bare betale semesteravgift til ett studiested. Dersom du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Norges arktiske studentsamskipnad, må du legge fram kvittering på dette. Vi vil da sørge for at dette blir registrert i vårt system slik at du får semesterregistrere deg. 


 • Du kan semesterregistrere deg 2-3 dager etter at semesteravgifta er betalt. 
 • Studieprogramstudenter må bekreftet sin utdanningsplan og melde seg opp til undervisning og eksamen.
 • Enkeltemnestudenter må legge inn sine emner, for deretter å melde seg opp til undervisning og eksamen.
 • Alle studenter må også bekrefte sine kontaktopplysninger.

 • Pass på at du fullfører din semesterregistrering. Dersom du har gjort alt korrekt vil det på startsida i studentweb ligge følgende melding:
  Skjermdrop fra studentweb
Dersom du har meldt deg opp til undervisning- og eksamen, så skal dine meldinger vises i menypunktet "Aktive meldinger":
Skjermdump studentweb - aktive emner
Alt er ok med din undervisnings- og eksamensmelding dersom det er grønn avhaking ved meldingene dine.
 
 

OBS: Her finner du informasjon om endring av hjemstedsadresse og informasjon om endring av navn.


Siste frist for semesterregistrering

 • Siste frist for semesterregistrering er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Trenger du hjelp med semesterregistreringa?
Ta kontakt med ditt fakultet eller UB infosenter.

Vi gjør oppmerksom på at det arrangeres Sørvistorg under semesterstartsuka på høsten. Her får du hjelp til å registrere deg.


 Student-ID - studentbevis og semesterkvittering via app
Studentbevis og semesterkvittering får du via en app som du selv laster ned til din mobiltelefon. Les mer om dette her: Student ID.

Dersom du ikke har mulighet til å laste ned appen, så kan du bestille semesterkvittering via studentweb. Du vil få tilsendt semesterkvitteringa noen dager etter bestillinga. Vi gjør oppmerksom på at du må være semesterregistrert for å få tilsendt semesterkvittering.


Studentkort

 • Du må legitimere deg for å få studentkort
 • Du trenger ikke ha med bilde, det tar du hos oss
 • Studentkort utstedes kun ved personlig oppmøte

Her får du studentkort:


Tjenester knytta til  studentkortet:


Mista studentkortet eller glemt pinkoden?
Her melder du kortet ditt tapt eller lager ny pinkode.Fronter:

 • For å få tilgang til klasserom i Fronter, må du ha semesterregistrert deg via studentweb og ha aktivert din IT-brukerkonto
 • Du får tilgang til Fronter dagen etter at du aktiverte din IT-brukerkonto
 • Dersom du mangler tilgang til rom i Fronter, må du sjekke via studentweb at du er meldt opp i det aktuelle emnet. Dersom du trenger hjelp til dette kan du ta kontakt med ditt fakultet eller UB infosenter
 • Du logger inn i Fronter her.

Canvas:
Fra og med høsten 2017 vil studenter ved enkelte studieprogram bruke Canvas og ikke Fronter. Info om hvilke studier dette gjelder finner du her: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=523523&p_dimension_id=88219

 • For å få tilgang til emnet i Canvas, må du ha semesterregistrert deg via studentweb og ha aktivert din IT-brukerkonto
 • Du får tilgang til Canvas dagen etter at du aktiverte din IT-brukerkonto
 • Dersom du mangler tilgang til emner i Canvas, må du sjekke via studentweb at du er meldt opp i det aktuelle emnet. Dersom du trenger hjelp til dette kan du ta kontakt med ditt fakultet eller UB infosenter
 • Du logger inn i Canvas her.


Som student ved UiT har du tilgang til dine viktigste verktøy på Min side for studenter. Her finner du din timeplan, meldinger fra din Fronterprofil, snarveier til din e-post og andre relevante nettsider. Du kan logge på Min side fra mobil, nettbrett og PC/Mac - visningen av innholdet er tilpasset din enhet.

Her logger du på Min side: https://uit.no/studenter/minside.

Her finner du ofte stilte spørsmål samt brukerveiledning for Min side. Du kan også gi tilbakemeldinger eller melde feil fra denne siden.

 


Behandling av din søknad hos Lånekassen

Du må ha fullført din semesterregistrering før Lånekassen behandler din lånesøknad.

Lånekassen henter data om din semesterregistrering fra UiT. I studentweb under menypunktet "Resultater" kan du sjekke når Lånekassen henta info om din registrering.


Søknadsfrist

Søknadsfristen for lån og stipend er 15. mars for vårsemesteret og 15. november for høstsemesteret.
Les mer om utbetaling av lån og stipend på Lånekassens nettsider.


Andre stipendordninger

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen har du som student også mulighet til å søke om støtte fra andre nasjonale stipend- og legatordninger. UiT Norges arktiske universitet har også egne legatordinger for sine studenter. Les mer om legatordningene her.Tromsø
Du må betale for å parkere på universitetsområdet.

Det er vanskelig å finne parkeringsplass på universitetsområdet. Vi anbefaler deg derfor å la bilen stå og heller bruke buss eller beina. Her finner du oversikt over sykkelkart for Tromsø. Lysløypa går forbi campus Breivika og er fin å bruke både vinter og sommer. Her finner du løypekart.


Alta
Du må kontakte Servicetorget for å få skrevet ut parkeringskort. Husk å ta med:

 • Gyldig studentkort
 • Registreringsnummeret på bilen
 • Vognkort

Les mer om parkering i Alta


Harstad
Nye studenter heltid Send e-post til harstad-servicetorg@support.uit.no  for bestilling av P-kort, som fås utlevert i Servicetorget. 
Deltidsstudenter og besøkende: Kontakt Servicetorget for registrering. 
Studenter registrert i systemet fra før: Nye kort blir utstedt fortløpende. 

I løpet av høsten ventes ny parkeringsordning ved UiT Harstad, tilsvarende den man har i Tromsø.


Narvik
Her finner du info om parkering.


I Tromsø
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Tromsø.

Strandvegen Studentheim er en boligstiftelse for ungdom under utdanning. Les mer om beliggenhet, leiepriser, etc. her.

Du kan også se i boligannonsene i papirutgavene til lokalavisene Nordlys og iTromsø, samt på Tavla, finn.no, hybel.no.

Vi anbefaler deg å søke etter bolig så tidlig som mulig. Akkurat rundt semesterstart vil det være vanskelig å finne bolig. Dersom du ikke har skaffet deg en plass å bo innen semesterstart, kan du få midlertidig overnatting på universitetet. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til Bolighjelpa. Sjekk også informasjon om DebutUKAs Sofahjelp (studenter som tilbyr midlertidig overnatting hos hverandre).


I Alta
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Alta.


I Hammerfest
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Hammerfest.


I Narvik
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Narvik.


I Harstad
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Harstad.


I Bodø
Her finner du informasjon om bomuligheter for studenter i Bodø.Da kan du ka kontakt med studiekonsulenten for ditt studieprogram eller med UB infosenter.

Du finner kontaktinfo ved å gå inn på hvert spesifikke studieprogram.

Skip to main content