Sjekkliste for nye studenter ved UiT Norges arktiske universitet


Betaling av semesteravgift
Du må betale semesteravgift før du kan semesterregistrere deg. Fristen er 20. august i høstsemesteret og 20. januar i vårsemesteret. Giro oppretter du selv via studentweb. Husk å oppgi riktig KID-nummer ved betaling. Nye studenter kan betale semesteravgift fra og med 2. august/2. januar, mens nåværende studenter kan betale semesteravgift fra midten av juni/desember.

Innlogging i studentweb
Dersom du er ny student logger du deg inn i studentweb med ditt fødsels- og personnummer, samt din personlige pinkode. Dersom du ikke har mottatt e-post med pinkode, må du ta kontakt med Studentinformasjonen. Studenter som har aktivert sin IT-brukerkonto kan logge inn i studentweb med brukernavn og passord.


Om semesteravgifta
Semesteravgifta er på 590 kr. 40 kr av semesteravgifta går til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Studentparlamentet ved UiT anbefaler studentene å støtte SAIH, men du kan reservere deg fra å gi denne støtten ved å endre kronebeløpet på bankgiroen fra 590 kr til 550 kr.
Lov om studentsamskipnader slår fast at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnader. Studenter som studerer ved flere studiesteder, trenger bare betale semesteravgift til ett studiested. Dersom du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Norges arktiske studentsamskipnad, må du legge fram kvittering på dette. Vi vil da sørge for at dette blir registrert i vårt system slik at du får semesterregistrere deg. 


Du kan semesterregistrere deg 2-3 dager etter at semesteravgifta er betalt. Dette gjør du via studentweb.

Studieprogramstudenter må bekreftet sin utdanningsplan og melde seg opp til undervisning og eksamen.

Enkeltemnestudenter må legge inn sine emner, for deretter å melde seg opp til undervisning og eksamen.

Alle studenter må også bekrefte sin semesteradresse.

OBS: Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å endre din adresse.


Siste frist for semesterregistrering
Vi gjør oppmerksom på at siste frist for semesterregistrering er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Dersom du ikke har semesterregistrert deg innen fristen, og har gyldig grunn for dette, kan du søke om dispensasjon fra registreringsfristen. Siste frist for å kunne søke om dispensasjon er 1. oktober/1. mars.

Trenger du hjelp med semesterregistreringa?
Ta kontakt med ditt fakultet eller Studentinformasjonen.


Vi gjør oppmerksom på at det arrangeres Sørvistorg under semesterstartsuka på høsten. Her får du hjelp til å registrere deg.


For å få tilgang til universitetets IT-tjenester må du først aktivere din IT-brukerkonto her.

Her finner du en veiledning for hvordan du aktiverer IT-brukerkontoen din.

Følgende tjenester vil være tilgjengelige 20 minutter etter du har aktivert din konto:

Alle andre tjenester vil være tilgjengelig påfølgende dag. Dette er tjenester som:

Hvis du får beskjed om at din IT-brukerkonto allerede er aktivert, eller du har problemer med å sette eller huske passord, må du kontakte Orakelet.


Du må legitimere deg for å få studentkort. Du trenger ikke ha med bilde, det tar du hos oss. Vi gjør oppmerksom på at studentkort kun utstedes ved personlig oppmøte.

Campus Tromsø
Du får studentkort enten i Avdeling for utdanning hos Studentinformasjonen (Administrasjonsbygget, 2. etg.) eller i våre lokaler på Mellomvegen 110 (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk).

Campus Alta og Hammerfest
Studentkort utstedes i Servicetorget på Campus Alta.

Studentkort utstedes i resepsjonen på Campus Hammerfest.

Campus Narvik
Studentkort utstedes i Servicetorget.

Campus Harstad
Studentkort utstedes i Servicetorget.

Tjenester knytta til  studentkortet:


Mista studentkortet eller glemt pinkoden?
Her melder du kortet ditt tapt eller lager ny pinkode.


Semesterkvittering
Du får nå semesterkvittering via en app som du selv laster ned til din mobiltelefon. Les mer om dette her: Student ID.

Dersom du ikke har mulighet til å laste ned appen, så kan du bestille semesterkvittering via studentweb. Du vil få tilsendt semesterkvitteringa noen dager etter bestillinga. Vi gjør oppmerksom på at du må være semesterregistrert for å få tilsendt semesterkvittering.


Fronter er et nettbasert system som benyttes i undervisningen ved UiT.

For å få tilgang til klasserom i Fronter, må du ha semesterregistrert deg via studentweb og ha aktivisert din IT-brukerkonto. Du vil ha tilgang til Fronter dagen etter at du aktiviserte din IT-brukerkonto. Dersom du mangler tilgang til rom i Fronter, må du sjekke via studentweb at du er meldt opp til eksamen i det aktuelle emnet. Dersom du trenger hjelp til dette kan du ta kontakt med ditt fakultet eller Studentinformasjonen.

Du logger inn i Fronter her.


De fleste studieprogram som tilhørte  tidligere Høgskolen i Narvik bruker It's Learning.

Du logger inn i It's Learning her.


I Tromsø
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Tromsø.

Strandvegen Studentheim er en boligstiftelse for ungdom under utdanning. Les mer om beliggenhet, leiepriser, etc. her.

Bolighjelpa formidler alle typer boliger på det private markedet fra boligeiere som ønsker å leie ut boliger til studenter. Det er gratis å benytte Bolighjelpas tjenester.

Du kan også se i boligannonsene i papirutgavene til lokalavisene Nordlys og iTromsø, samt på Tavla, finn.no, hybel.no.

Vi anbefaler deg å søke etter bolig så tidlig som mulig. Akkurat rundt semesterstart vil det være vanskelig å finne bolig. Dersom du ikke har skaffet deg en plass å bo innen semesterstart, kan du få midlertidig overnatting på universitetet. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til Bolighjelpa. Sjekk også informasjon om DebutUKAs Sofahjelp (studenter som tilbyr midlertidig overnatting hos hverandre).

I Alta
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Alta.

I Hammerfest
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Hammerfest.

I Narvik
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Narvik.

I Harstad
Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr både hybler og leiligheter. Les mer om samskipnadens boligtilbud i Harstad.


Som student ved UiT har du tilgang til dine viktigste verktøy på Min side for studenter. Her finner du din timeplan, meldinger fra din Fronterprofil, snarveier til din e-post og andre relevante nettsider. Du kan logge på Min side fra mobil, nettbrett og PC/Mac - visningen av innholdet er tilpasset din enhet.

Her logger du på Min side: https://uit.no/studenter/minside.

Her finner du ofte stilte spørsmål samt brukerveiledning for Min side. Du kan også gi tilbakemeldinger eller melde feil fra denne siden.

 


Søknadsfristen for lån og stipend er 15. mars for vårsemesteret og 15. november for høstsemesteret. Les mer om utbetaling av lån og stipend på Lånekassens nettsider.

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen har du som student også mulighet til å søke om støtte fra andre nasjonale stipend- og legatordninger. UiT Norges arktiske universitet har også egne legatordinger for sine studenter. Les mer om dette her.


Tromsø:
Du må betale for å parkere på universitetsområdet.

 

Det er vanskelig å finne parkeringsplass på universitetsområdet. Vi anbefaler deg derfor å la bilen stå og heller bruke buss eller beina. Her finner du oversikt over sykkelkart for Tromsø. Lysløypa går forbi campus Breivika og er fin å bruke både vinter og sommer. Her finner du løypekart.

 

Alta:
Du må kontakte Servicetorget ved Campus i Alta for å få skrevet ut parkeringskort. Husk å ta med:

  • Gyldig studentkort
  • Registreringsnummeret på bilen

Les mer om parkering ved Campus Alta

 

Harstad:
Nye studenter heltid Send e-post til harstad-servicetorg@support.uit.no  for bestilling av P-kort, som fås utlevert i Servicetorget. 
Deltidsstudenter og besøkende: Kontakt Servicetorget for registrering. 
Studenter registrert i systemet fra før: Nye kort blir utstedt fortløpende. 

I løpet av høsten ventes ny parkeringsordning ved UiT Harstad, tilsvarende den man har i Tromsø.

 

Narvik:
Info kommer.


Da kan du ka kontakt med studiekonsulenten for ditt studieprogram eller med Studentinformasjonen.

Du finner kontaktinfo ved å gå inn på hvert spesifikke studieprogram.

Skip to main content