Arctic blue polygon pattern
English flag   

UiT Info


UiT Info – Alta UiT Info – Harstad UiT Info – Narvik UiT Info – Tromsø UiT Info – Det helsevitenskapelige fakultet UiT Info – Det juridiske fakultet

UiT Info – Alta


mann som står i en luke ved et servicetorg
I skranken til UiT Info Alta møter du hyggelige mennesker som hjelper deg med dine spørsmål Foto: Tommy Skum Hansen

UiT Info – Alta ligg i Glassgata ved hovudinngangen. Vi har ei rekke tenester som både studentar og tilsette har nytte av. Som ny student er det her du får utskrive studentbevis/nøkkelkort/parkeringskort. Her får du òg informasjonen og rettleiinga du treng for å komma i gang med studiane.

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Opningstider
08.00–15.30 kvardagar (sommartid 08.00–14.45 frå 15. mai til 14. september)

Kontakt
Telefon: +47 78 45 06 00
E-post: uitinfo-alta@uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester
 • Student-/nøkkelkort
 • Lyd- og bildetenester - vi vil vera behjelpelig med å kopla opp og sørga for at du får starta din lyd- og bilde-samtale med dei du måtte ønska.
 • Utlån av diktafonar mm.
 • Bokskap
 • Mista og funne

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:


UiT Info – Harstad


Bilde av sørvistorget i Harstad

UiT Info – Harstad tar imot beskjedar, utskriv stadfestingar og karakterutskrifter, og hjelpar deg dessutan med å komma i kontakt med "rette vedkomande" ved UiT i Harstad viss du har spørsmål eller problem.

Opningstider
08.00–15.45 måndag–torsdag, 08.00–15.00 fredag (sommartid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)

Kontakt
Telefon: +47 77 05 81 46
E-post: uitinfo-harstad@uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

Vi tilbyr følgjande tenester:

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.


UiT Info – Narvik


UiT Info – Narvik ligg til høgre ved hovudinngangen og tar imot beskjedar, utskriv stadfestingar og karakterutskrifter, og hjelpar deg dessutan med å komma i kontakt med "rette vedkomande" ved UiT i Narvik viss du har spørsmål eller problem.

Opningstider
08.00–15.30 kvardagar (sommartid 08.00–14.45 frå 15. mai til 14. september)

Kontakt
Telefon: +47 76 96 60 10
E-post: uitinfo-narvik@uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

Vi tilbyr følgjande tenester:

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.


UiT Info – Tromsø


Opningstider skranke
Måndag–fredag 10.00–15.00.

Kontakt
Stad: Kultur- og samfunnsfagbiblioteket i Breivika i Tromsø
Telefon: +47 77 64 40 00 (open måndag–fredag kl. 09.00–15.00, lunsj mellom 11.30–12.00).
E-post: uitinfo@uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

UiT Info tilbyr følgjande tenester:

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Hos UiT info vil du kunna henta ut karakterutskrift med resultata dine frå UiT. Vi kan ikkje skriva ut vitnemål til deg.

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Unntaket er bachelorgrad i fritt samansette fag, som du må søka om. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

UiT Info – Det helsevitenskapelige fakultet


Opningstidar: Skranken vår er stengd t.o.m 9. august. 2024, Vi er framleis tilgjengeleg på telefon og e-post i perioden 17.6 – 12.7 og 22.7 – 9.8.
Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Kontakt

Tlf.: +47 77 64 46 10
E-post: uitinfo-helsefak@uit.no

Tenester

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Andre henvendelser

Om karakterutskrifter og vitnemål
Hos UiT Info vil du kunna henta ut karakterutskrift med resultata dine frå UiT. Vi kan ikkje skriva ut vitnemål til deg.
Vitnemål blir digitalt etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Unntaket er bachelorgrad i fritt samansette fag, som du må søka om. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

Hittegods

På plan 6 i Lysgården står det ei tralle der klede, vottar, skjerf og andre plagg blir lagt og kan bli funne.
Verdisaker funne på MH-byggane kan leveras til UiT Info på MH-vest, plan 8.

Verdisaker vil bli gitt til polititets hittegodtjeneste kvart semester.

Tilsette

UiT Info – Det juridiske fakultet


Informasjonen Jurfak

Opningstider
08.00–14.00 kvardagar

Kontakt
Teorifagbygget hus 4, plan 3
Telefon: +47 77 64 41 97
E-post:  uitinfo-jurfak@uit.no

Tenester

Vi tilbyr følgjande tenester:

 • Bekreftelse på studierett og permisjon
 • Utlevering av nøklar til masterkontor
 • Utlån av gjestekort (for tilsette)
 • Kontaktpersonar i studieadministrasjonen
 • Generell informasjon 
 • Hittegods

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

Tilsette
 • Vilde Gamborg Torsøe
 • Marie Kirkesæther
 • Fie Elida Kristensen
 • Ingrid Edvardsen
 • Maren Filseth Augdal