Personkort bilde
Foto: Bjørn Kåre Iversen

Elsa Kotavuopio

Informasjonskonsulent Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Ansatt i administrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Jobber på Infotorget som er hele fakultetets førstelinjetjeneste.

 

[Loading...]