Personkort bilde

Kirsten Katharina Barton Holiman

Formidlingstjenester Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Polar- og vitenskapshistorie 

Johan Adrian Jacobsen

Human Zoo

https://uit.no/labyrint/a/Johan_Adrian_Jacobsen

Bachelor i historie 2009

Master i historie 2012

 

 

 

Ansatt i Seksjon for forskning, utdanning og formidling som er en del av fakultetsadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Jobber på Infotorget som er en del av seksjonen og hele fakultetets førstelinjetjeneste.

Arbeidsoppgaver på Infotorget er blant annet:

-Veilede og informere studenter, studiesøkere, ansatte, samarbeidspartnere  og besøkende/publikum generelt.

-Produsere karakterutskrifter og bekreftelser til studenter, på norsk og engelsk, samt  stemple rett kopi.

-Publisere informasjon på UiTs intranett, Fakultets – og Universitetstavla.

-Ha ansvaret for og publisere informasjon/nyheter via Infoskjermene ved Helsefak.

-Utlån/utleie av rom samt postervegger ved Helsefak.

-Administrere og låne ut besøkskort .

-Håndtere innleveringer/utleveringer etter avtale ( arbeidskravsbøker etc.).

-Sørge for at nødvendig brosjyremateriell og skjema er tilgjengelig.

 Biografiske data:

Utdannet Cand. Philol fra UiT Norges arktiske universitet 2012.

Studiekonsulent  ved institutt for historie des. 2015- juli 2016

Studiekonsulent ved institutt for språk og kultur, aug 2016-juli 2018

Ansatt ved UiT, Helsefak, Seksjon for formidlingstjenester fra aug. 2018

  • Wæhle, Espen; Barton Holiman, Kirsten Katharina. Adrian Jacobsen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020.

  • Wæhle, Espen; Barton Holiman, Kirsten Katharina. Adrian Jacobsen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020.

  • Hvilke statshemmeligheter gjemmer de på? Den Norske Historiskeforening (HIFO) - Historikeren Nr. 1-2011 January 1, 2011

    [Loading...]